Кыргыз Республикасында Орхус Конвенциясын ишке ашыруу боюнча Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин студенттери үчүн лекция

lektsiya-po-realizatsii-orhusskoj-konventsii-v-kyrgyzskoj-respublike-dlya-studentov-kyrgyzskogo-natsionalnogo-universiteta-im-zh-balasagyna

Бишкек шаарындагы Орхус Борбору тарабынан 2015-жылдын 23- сентябрындаЖ.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин «География, экология жана туризм» факультетинин студенттери менен жолугушуу өткөрүлдү, анда Кыргыз Республикасында Орхус Конвенциясын ишке ашыруу боюнча билим берүү лекциясы окулду. Университеттин студенттери Орхус Конвенциясынын пайда болуу тарыхы, Конвенциянын принциптери жана жоболору менен таанышышты, Кыргыз Республикасында Орхус Конвенциясы ким аркылуу жана ал кандайча болуп ишке ашырылат, Кыргыз Республикасындагы Орхус Борборлорунун иш пландары жана аны ишке ашыруу боюнча иш чаралар, курчап турган чөйрөнү коргоо көйгөйлөрү жөнүндө калктын маалыматтуулугу жана ага жеткиликтүүлүк, экологиялык маселелерди чечүүдө коомчулуктун катышуусу жөнүндө маалыматтарды алышты.

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрү боюнча, өзгөчө айыл жергесиндеги маселелер көтөрүлдү. Алар Бишкек шаарынын айланасындагы калдык таштандыларынын күн санап көбөйүп бараткандыгы жөнүндө өзгөчө белгилеп кетишти. Ошондой эле, борбор шаарыбыздагы абанын булгануусуна алып келген, автоунаалардын тездик менен көбөйүүсү белгиленди. Ошону менен бирге, студенттердин Орхус Борборунда тажрыйба алуу жана өткөрүлгөн ар кандай экологиялык акцияларда катышуу, кошумча билим алуу жана экологиялык долбоорлорду жазуу жана ишке ашыруу мүмкүндүгүн алуу үчүн Борбордун китепканасын пайдалануу жана ар түрдүү семинарларга, тегерек столдорго жана башка иш чараларга катышуу жөнүндө маселелер каралды.
Студенттер тарабынан ушундай жолугушууларды улантуу, мындан ары дагы ар кандай экологиялык темаларда лекцияларды угууга кызыкдар болушкандыгы айтылды.

 

lektsiya-po-realizatsii-orhusskoj-konventsii-v-kyrgyzskoj-respublike-dlya-studentov-kyrgyzskogo-natsionalnogo-universiteta-im-zh-balasagyna2

lektsiya-po-realizatsii-orhusskoj-konventsii-v-kyrgyzskoj-respublike-dlya-studentov-kyrgyzskogo-natsionalnogo-universiteta-im-zh-balasagyna3гические темы.

ОКУП ОШОНДОЙ ЭЛЕ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *