Автор: Орхусский Центр г. Ош

25-май 2023-жылы Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин бүтүрүүчү студенттери менен тийиштүү тармактагы жумуш берүүчү мекемелердин адистеринин ортосунда жолугушуу уюштурулду.

Бул жолугушуу жогоруда аталган факультетте КР Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министирлигинин Ош регионалдык башкармалыгынын, Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биологиялык артүрдүүлүк бөлүмүнүн башчысы Х. Мурзаев, Экологиялык мониторинг бөлүмүнүн башчысы К. Закиров, КР Айыл...

Кара-Суу, Алай райондорундагы каттуу тиричилик калдыктары(КТК) полигондору үчүн жерлерди трансформациялоо боюнча жолугушуулар өткөрүлдү.

15-16-май 2023-жылы Кара-Суу, Алай райондук мамлекеттик администрацияларынын(РМА) жыйындар залдарында жолугушуулар өткөрүлдү. Бул иш-чара ЕККУнун “Жашыл экономикага жана айлана чѳйрѳнү башкарууга кѳмѳктѳшүү” долбоорунун  алкагында Орхус Борбору, КР Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министирлигинин(ЖРЭТК) Ош,  аймактык...

Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-ϴзбек Эл аралык университетинде (КϴЭУ) көчөт отургузуу акциясы өткөрүлдү

31- март 2023 – жылы КϴЭУтинде “Жашыл мурас” улуттук өнөктүгүнүн алкагында  “Парктар маршы” жана “Эл аралык Жер күнүнө” карата көчөт отургузуу акциясы өткөрүлдү. Бул иш-чараны Ош шаарындагы Орхус Борбору ЕККУнун “Жашыл экономикага жана айлана чөйрөнү...

Ош мамлекеттик университетинин(ОшМУ) Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин Дендрологиялык паркында ишембилик өткөрүлдү

22- март 2023 – жылы ОшМУнун Табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин Дендрологиялык паркында “Эл аралык суу күнүнө” жана “Эл аралык жер күнүнө” карата ишембилик өткөрүлдү. Бул иш-чараны Ош шаарындагы Орхус Борбору “Жашыл экономикага...