ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРГА ДАЯРДЫК ЖАНА АЛАРДЫН КЕСЕПЕТТЕРИН ЖОЮУ БОЮНЧА YЙ-БYЛӨЛYК КӨРСӨТМӨ