АЙЛАНА-ЧӨЙРӨДӨГҮ КЭУ ЖАНА ЭКСПЕРТТЕРДИН/КОНСУЛЬТАНТТАРДЫН МААЛЫМАТ БАЗАСЫ

КЫРГЫЗСТАНДЫН ОРХУС БОРБОРЛОРУНУН ЭКСПЕРТТЕРИ, КОНСУЛЬТАНТТАРЫ ЖАНА ӨНӨКТӨШТӨРҮ

 

Уюмдар Ф.А.А./Өкүлдүк Байланыштар
 1 КРдагы РЭЦ ЦАнын филиалы Сейткасымов Медер-жетекчи E-mail: mseitkasyov@carececo.org, тел.: 543-876 Лев Толстой к.3б, Бишкек ш.
КФ «Экоис Бишкек» Жакыпова Индира – жетекчи E-mail: Indira@ekois.net, тел.: 565-062, Ахунбаев к. 119а /Абая каб 411 (4 -кабат), Бишкек ш.
LBD консалтинг (КУ «Ларк») Алмаз Мусабаев – директор E-mail: adm@lbd.kg, www.lbd.kgтел.: тел.: 456-519, факс 456-520, Бишкек ш.
НВП Кыргызстандын «Улуттук суу өнөктөштүгү» Джайлобаев Абдыбай – менеджер E-mail: djailobaev1961@mail.ru, Бишкек ш.
ООО «Суу өнөктөштүгү» Мусабаева Касиет Акматовна – жетекчи E-mail: kasiet-mka@mail.ru, Бишкек ш.
К. И. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университети Прохоренко Элина Викторовна –

агрономия
факультети, декандын орун басары, эксперт

E-mail: elina.kau@mail.ru, тел.: 547-894, Медеров к., 68/Абая, Бишкек ш.
К. И. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университети Айдаралиев Орозбек Кенешович – а/ч и.кандитаты, доцент, экология кафедрасынын башчысы E-mail: aidaraliev64@mail.ru, тел.: 595-419, уМедеров к., 68/Абая, Бишкек ш.
К. И. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университети Омурзаков Канат – «Суу ресурсы» кафедрасынын окутуучусу E-mail: kanat3884@gmail.com, Медеров к., 68/Абая, Бишкек ш.
Кыргыз Мамлекеттик юридикалык академиясы Дагиров Арсен Микаилович – жер жана агрардык экологиялык укук» кафедрасынын окутуучусу , эксперт E-mail: dagirov.arsen@mail.ru, Бишкек ш.
10  Кыргыз Мамлекеттик юридикалык академиясы Чазымов Магарам Рашидович– укуктук экспертиза кафедрасынын окутуучусу, ЧУА E-mail: gardash_90@mail.ru, тел.: 446-496, Бишкек ш.
 11 Кыргыз-Россия Славян университети Родина Елена Михайловна –курчап турган чөйрөнүн туруктуу өнүгүүсү жана БЖД кафедрасынын башчысы, директор ӨЭУ «Жаратылышты туруктуу пайдалануу» E-mail: e.m.rodina@gmail.com, тел.: 313-036, Бишкек ш.
12  КУ «Экокоопсуздук» Наумов Вячеслав Петрович – правлениянын төрагасы E-mail: ekobez-kg@mail.ru, тел. 373-565, Осипенко 60 б/профессор Зима, Бишкек ш.
13  ЖЧК «Тоо калкан» Соронкулов Гамал Умарович – директор E-mail: gamalsoronkulov@mail.ru, Бишкек ш.
14  ЖЧК «Эко Аудит» Ильясов Мирбек – директор E-mail: mir23@yandex.ru, Бишкек ш.
15  Көз карандысыз эксперт Горшкова Ирина Валериановна E-mail: irina_gorshkova@mail.ru, Бишкек ш.
16  Көз карандысыз эксперт Неронова Таисия Ивановна E-mail: neronova@rambler.ru, Бишкек ш.
17  «Ысык-Көль» Биосфералык аймагынын Генералдык дирекциясынын Эко борбору Бараканова Нелля Джапаровна – жетекчи Чолпон-Ата ш., Ысык-Көл областы
18  КУ «Данко» Садыков Александр – жетекчи E-mail: danko.bal@mail.ru, Ысык-Көл областы
19  «Алтынай» Аялдардын кризистик борбору Айнабекова Жыргал Айнабековна – жетекчи E-mail: altynai1951@mail.ru, Ысык-Көл областы
20  КУ «Насат» Жасоолова Гульнара – жетекчи Ысык-Көл областы
 21 КУ «ДЭКрай» Мажитов Таалай – жетекчи Ысык-Көл областы
22  ӨЭУ «Замандаш Назик» Бровко Лилия Эдуардовна – жетекчи тел.: 03943 – 62662, Чолпон-Ата ш., Ысык-Көл областы
23  КУ«Таза жер» Турдиева Айсулу Максутовна – жетекчи Чолпон-Ата ш., Ысык-Көл областы
24  КФ «Таза Ысык-Көл» Шамсутдинов Анвар – жетекчи E-mail: contact@issyk-kul-clean.org, Ысык-Көл областы
25  «Агенты перемен» Коомдук бирикмеси Маратова Нургыз, Камалдинов Бахтияр E-mail: ap-talas@rambler.ru,  talas.akulova@gmail.com,  agentyperemen@gmail.com, тел.: 0-3422-55590, 0-3422-60809, Бердике Баатыр к., 295а, 2-кабат, Талас ш.
26  КФ «Лаванда» Молдогазиева Диляра Мусабековна – директор E-mail: icd_kyzyladyr@rambler.ru, Кызыл Адыр айылы, Кара-Буура району, Талас областы
27  Юридикалык жактардын Ассоциациясы «Манас – Байрагы» ӨЭУ Шейшенов Серен Манатбаевич E-mail: seren.sheyshenov@mail.ru, тел.: 0-3422-55209, 0-3422-55208, Талас ш.
28  КФ «Жылдыз транзит» Момунбекова Тургун тел.: 0-3422-53788, 0-3422-60300, Сарыгулов 28 к. Талас ш.
29  КБ “Жылдыз-ХХI”  Шукиев Анарбек Шукиевич E-mail: anarbekshukiev@mail.ru, Талас ш.
30  АРИС (өнүгүү жана инвестициялык коомдор агенттиги) Эсенгулов Бакай E-mail: besengulov@aris.kg, тел.: 0-3522-51092, Нарын ш.
31 АРИС (өнүгүү жана инвестициялык коомдор агенттиги) Жакыпов Жолдошбек E-mail: jjakypov@aris.kg, тел.: 0-3522-51092, Нарын ш.
32  КФ «СКС» Нарын айылдык консультациялык кызматы» Балбаев Бакыт Усеинович E-mail: rasna@ktnet.kg, тел.: 0-3522-50954, 0-3522-50984, Нарын ш.
33  Нарын ресурстук борбору Бакыт Жусупов E-mail: jusupov.bakyt@gmail.com,Нарын ш.
34  КБ « Чынарбак» Боотаева Зинайгул Байболдиевна E-mail: sinake@mail.ru, Ат-Башы айылы, Нарын о.
35  КБ «Новое имя» Калиева Мунира E-mail: kalieva_m@rambler.ru, Нарын ш.
36  КБ «Тендеш» Саякбаева Света E-mail: ngo-tendesh@rambler.ru, Кыргыз к.31/3, Нарын ш.
37  КБ «Пирсаламон» Асаналиев Эркин Эсенович – директор E-mail: erkin791@mail.ru, ф.: 0-3522-51035,Ленин к. 145, Нарын ш.
38  КБ «Бакубат» Орунтаева Турганбубу E-mail: bakubat@rambler.ru, Нарын ш
39  КБ «Жаш Даанакер» Жыргал Ражабов E-mail: razhabov2012@mail.ru, Ленин к. 76, Нарын ш.
40  Аялдар Конгресси «Теңир – Тоо» Омурбай кызы Чолпон Нарын ш.
41 Ассоциация «Альянс КЭУ Тенир-Тоо» Осмонова Раель – төрагасы E-mail: rosmonova@mail.ru, Нарын ш.
42  КБ «Элетайым» Асанкулова Айгуль E-mail: eletaim_bm@mail.ru, Оттук айылы, Нарын району
43  КБ «Элетайым» Асылбеков Самарбек E-mail: eletaim_bm@mail.ru, Оттук айылы, Нарын району
44  Көз карандысыз эксперт Соронкулов Гамал Умарович – Ош ш. Орхус Борборунун Тоо кен өндүрүү тармагы боюнча эксперти E-mail: gamalsoronkulov@mail.ru, тел.: 0772260101, 0555370152, Ош ш.
45  Көз карандысыз эксперт Мендикулов Сулейман Рысбаевич – Ош ш. Орхус Борборунун Тоо кен көзөмөлү боюнча эксперти тел.: 0770112320, 0701901419, Ош ш.
46  Көз карандысыз эксперт Манасов Пиржан Абдираимович – Ош ш. Орхус Борборунун Коомчулук жана Билим берүү боюнча эксперти E-mail: pmanasov@gmail.com, Ош ш.
47  Көз карандысыз эксперт Коккозов Арипжан Максытович – Ош ш. Орхус Борборунун ӨК маселелери боюнча эксперти E-mail: aripjan56@mail.ru, тел.: 0779315289, Ош ш.
48 Көз карандысыз эксперт Рыскелдиев Омурбек Дюшенбаевич – E-mail: odr@mail.ru, тел.: 0555111145, 0777011145, Бишкек ш.