АЙЛАНА-ЧӨЙРӨДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРДИН ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАРДЫН МААЛЫМАТ БАЗАСЫ

МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕЛЕР ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАР (ӨНӨКТӨШТӨР)

№  Аталышы Байланыштар
Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитети тел.: (+996 312) 54-50-57 (кабылдама)
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Горький көчөсү 142
e-mail: nature_kg@mail.ru
www.nature.gov.kg
Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тел.: (+996 312) 547-986,
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., А.Токтоналиев көчөсү 2/1 /Медеров,
e-mail:mchs@elcat.kg
www.mes.kg
Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана энергетика боюнча министрлиги  тел.: (+996-312) 90-40-40, факс (+996-312) 30-07-18
Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, пр. Эркиндик 2,
e-mail:geoagencykg@gmail.com
www.gkpen.kg
Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү Министрлиги
тел.: (+996 312) 62-36-33,
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев көчөсү 96а,
e-mail:info@agro.gov.kg
www.agro.gov.kg
тел.: (+996 312) 547-986,
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., пр. Чуй 106,
e-mail:mail@mineconom.gov.kg
www.mineconom.gov.kg
6 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү Министрлигинин алдындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттиги тел.: +996 (312) 54‒90‒95 кабылдама, +996 (312) 54‒90‒94
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтоналиев көчөсү 4а,
e-mail:dppzh315@mail.ru
www.agro.gov.kg
7 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Мамлекеттик инспекциясы тeл: (+996-312) 540150 (кабылдама) факс: (+996-312) 542932
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,Ахунбаев көчөсү 119 (КР энергетика Министрлигинин имараты)
e-mail: getipress@mail.ru
www.geti.kg
Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү Министрлигинин алдындагы Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча Мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  Киев көчөсү 96“Б”
тел: (+996 312) 664656, факс: (+996 312) 622506
e-mail: gamsumo-kr@mail.ru
www.gamsumo.gov.kg
Кыргыз Республикасынын Президентинин Чуй облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тел.: (+996 312) 60-95-47, (+996 312) 60-34-02
Кыргыз Республикасы, Чуй областы, Лебединовка айылы, Ленин проспектиси, 354
10  Кыргыз Республикасынын Президентинин Ыссык-Көль облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тел.: (+996 3922) 5-00-01,
(+996 3922) 5-14-15
Кыргыз Республикасы, Ыссык-Көль областы, Каракол шаары, Ю. Абдрахманов көчөсү , 105
e-mail:polpred.issykkul@mail.ru
11  Кыргыз Республикасынын Президентинин Талас облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тел.: (+996 3422) 52001,
(+996 3422) 29-60-23
Кыргыз Республикасы, Талас ш., Бердике Баатыр көчөсү , 297
e-mail:talas.okulkabyldama@mail.ru
12  Кыргыз Республикасынын Президентинин Нарын облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тел.: (+996 3522) 50019
(+996 3522) 50016
Кыргыз Республикасы, Нарын г., Ленин көчөсү , 76.
e-mail:Naryn.obl.adm@gmail.com
13  Кыргыз Республикасынын Президентинин Ош облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тел.: (+996 3222 ) 5-55-40
факс:(+996 3222 ) 5-92-00
Кыргыз Республикасы, Ош ш., Ленин көчөсү , 221
e-mail: Okmot.oshokul@mail.ru
14  Кыргыз Республикасынын Президентинин Джалал- Абад облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тел.: (+996 3722 ) 5-00-01
факс:(+996 3722 ) 2-51-56; 2-49-70
Кыргыз Республикасы, Джалал-Абад ш., Эркиндик көчөсү , 11.
e-mail:jarandar@mail.ru
15  Кыргыз Республикасынын Президентинин Баткен облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тел.: (+996 3622 ) 5-00-01
факс:(+996 3622 ) 5-01-17
Кыргызс Республикасы, Баткен ш., Т.Садыков көчөсү , 1.
e-mail:batkenpolpred@mail.ru
16  Бишкек шаарынын Мэриясы тел.: (+996 312) 61-11-66
(+996 312) 61-11-77
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чуй Проспекти, 166
e-mail: bishkek@meria.kg
www.meria.kg
17  Ош шаарынын Мэриясы тел.: (+996 3222) 55332, (+996 3222) 55801
Кыргыз Республикасы, Ош ш., ул.Ленин көчөсү , 221
e-mail: oshcity14@gmail.com
www.oshcity.kg
18  ЕККУнун Бишкектеги Программалык кеңсеси тел.: (+996 312) 665015,
(+996 312) 612441,
(+996 312) 612443,
(+996 312) 612445,
(+996 312) 612446
Факс: (+996 312) 663169
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Рыскулов көчөсү,  6
e-mail: pm-kg@osce.org
www.osce.org
19  Кыргызстандагы БУУ Өнүктүрүү Программасы ел.: (+996 312) 611211
факс: (+996 312) 611217
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чуй Проспекти, 160
20  GIZ Кыргыз Республикасындагы Германдык эл аралык кызматташтык уюму тел.: (+996 312) 909070, (+996 312) 909082
факс: (+996 312) 909080
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 22
21 БУУнун Азык-түлүк жана Айыл-чарба Маселелери боюнча Уюму (ФАО БУУ) тел.: +996 (312) 25‒08‒27, +996 (312) 25‒08‒12
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү , 201
e-mail: FAO-KG@fao.org
22 Кыргыз Республикасынын Европа Бирлигинин Өкүлчүлүгүнү Тел: (+996 312) 26 10 00
Кыргызская Республика, Бишкек ш., бул. Эркиндик 21, Бизнес центр “Орион” 5 этаж,
e-mail: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu
www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_ru
23 Кыргыз Республикасындагы Азиалык өнүктүрүү банкы тел: (+996 312) 900445, (+996 312) 624-195
факс: (+996 312)624-196
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Орозбеков көчөсү, 52-54,
e-mail: adbkyrm@adb.org
24 Кыргыз Республикасындагы Ага хан өнүктүрүү тармагынын өкүлү Тел: (+996 312) 696031
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү 80/Москва көчөсү ,
e-mail: AKDN.Kyrgyzstan@akdn.org
www.akdn.org
25 Швейцария өнүктүрүү жана кызматташуу башкармалыгы (SDC) жана Экономика боюнча Швейцария мамлекеттик секретариатыны (SECO) Тел: (+996 312) 696031
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 21
e-mail: bishkek@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bishkek