ИШ АРАКЕТИНИН ПЛАНЫ ЖАНА СТРАТЕГИЯСЫ

Аталышы Файлдар
1 Кыргыз Республикасында 2015 – 2018-жылдарга Орхус Борборлорунун иш аракетин өнүктүрүү Стратегиясын ишке ашыруу боюнча аракет Планы Жүктөп алуу
2 Кыргыз Республикасынын Орхус Борборлорунун 2015-2018-жылдарга карата ишмердүүлүгүн өнүктүрүү стратегиясы Жүктөп алуу