Кыргызстанды уран калдыкатрадын көөгөйүн плакаттар

Плакат ENVSEC жана БУУнун өнүктүрүү програмасынын Регионалдык центри “Борбордук Азиядагы уран калдыкатрадын көөгөйүн чечүү үчүн кызыкдар тараптарды тартуу” долбоорунун алкагында “Амир” коомдук биркмеси тарабынан иштерлип чыккан.

Ак-Тюз

Басканда жогорулайт

[collapse]
Каджи-Сай

Басканда жогорулайт

[collapse]
Майлуу-Суу

Басканда жогорулайт

[collapse]
Мин-Куш

Басканда жогорулайт

[collapse]
Орловка

Басканда жогорулайт

[collapse]
Радиация

Басканда жогорулайт

[collapse]
Сумсар, Шекафтар

Басканда жогорулайт

[collapse]
Табигый кырсыктардын жана техногендик авариялардын өз ара айкалышып калдык сактоочу жайларга көрсөткөт таасири

Басканда жогорулайт

[collapse]

ОКУП ОШОНДОЙ ЭЛЕ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *