Кыргыз Республикасында Орхус Конвенциясын ишке ашыруу тууралуу 5-Улуттук докладды талкуулоо

2016 –жылдын 30- ноябрында «Smart Hotel Bishkek» отелинин  конференц-залында Кыргыз  Республикасында  Орхус  Конвенциясын  ишке  ашыруу тууралуу  5-улуттук  докладдын долбоорун талкуулоо боюнча   презентация өткөрүлдү.

Аталган иш чаранын демилгечиси  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агенттиги болду, иш чара  Бишкек шаарындагы Орхус Борбору тарабынан, Бишкектеги  ЕККУ Борборунун финансылык  колдоосу  алдында  өткөрүлдү.

Аталган доклад менен Сиздер  аталган шилтеме боюнча тааныша  аласыздар.

 

img_0580

В начале открытия круглого стола выступил заместитель директора ГАООСЛХ Рыспеков А.А., который рассказал вкратце о деятельности агентства и выполняемых мероприятий в рамках Орхусской Конвенции.

Координатором Орхусской Конвенции в Кыргызской Республике Байдаковой Н.С. был представлен на обсуждение проект доклада, который был подготовлен согласно процедурам Секретариата Орхусской Конвенции и на основании предыдущего доклада, в который были внесены изменения за последние 3 года. Необходимо сказать, что основные положения доклада основываются на внесенных предложений министерств и ведомств Кыргызской Республики, которые были направлены в ГАООСЛХ заранее.

На настоящем круглом столе были обсуждены данные поправки и выслушаны предварительные предложения и со стороны общественных организаций.

Н.С.Байдаковой была представлена вся процедура подготовки доклада, форма заполнения, акцентированы пункты внесенных замечаний и предложений, рассказано как создавался доклад и что нужно для его завершения. Предложено всем еще раз изучить проект доклада и до 10 декабря 2016 года представить свои мнения ей для обобщения и утверждения руководством ГАООСЛХ.

Также во время круглого стола были представлены презентации общественных организаций, которые в своей работе опираются на положения Орхусской Конвенции.

Орхусским Центром г.Бишкек была представлена презентация на тему «Опыт работы Орхусских Центров Кыргызской Республики в информировании общественности». Присутствующие ознакомились с деятельностью Орхусского Центра по реализации первого блока Конвенции – доступ информации.

img_0543

Тегерек столдун ачылышында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары  Рыспеков А.А. сөз сүйлөдү, ал өз сөзүндө агенттиктин жүргүзгөн иш аракети жөнүндө жана  Орхус Конвенциясы тууралуу баяндап берди.

КР Орхус Конвенциясынын координатору Байдакова Н.С. тарабынан докладдын долбоорун талкуулоо  сунушталды, долбоор  Орхус Конвенциясынын Секретариатынын процедураларына ылайык келтирилип жасалган  жана мындан мурунку докладдын негизинде жана акыркы 3 жылдагы  ага киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен даярдалган. Докладдын негизги жоболору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агенттигине  мурда жиберилген Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана   ведомстволорунун киргизген сунуштарына негизделгендигин айта кетүү зарыл. Ушул тегерек столдо аталган оңдоолор талкууланган жана алдын ала берилген сунуштар  коомдук уюмдар тарабынан  маалыматталган.

Н.С.Байдакова тарабынан   докладды даярдоодо бардык процедурасы,  толтуруу формасы берилген, киргизилген сын пикирлердин жана сунуштардын пункттарына  акцент коюлган,   ошондой эле доклад  кандайча болуп түзүлгөндүгү  жана анын аягына чыгуусу үчүн керектүү нерселер тууралуу айтылды.

Баарына докладдын долбоорун дагы бир жолу окуп чыгуу, 2016 –жылдын 10- декабрына  чейин ага ар ким өз ойлорун жалпылоо үчүн сунуштоо, жалпыланган долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агенттигинин жетекчилигине  бекитүү үчүн берилүүсү керек экендиги айтылды.

Ушул тегерек столдогу   аталган иш чараларда өзүнүн ишинде Орхус Конвенциясынын жоболоруна негизделген  коомдук уюмдар тарабынан  презентациялоо сунушталды.

Бишкек шаарындагы Орхус Борбору тарабынан   «Кыргыз Республикасындагы Орхус Борборлорунун коомчулуктун маалыматтуулугу жаатындагы  иш тажрыйбасы» темасында презентациясы өткөрүлдү. Катышуучулар Орхус Конвенциянын 1-блогу – маалыматтуулукка жеткиликтүүлүктү ишке ашыруу боюнча  Орхус Борборунун иш аракети менен таанышып чыгышты.

img_0576

Орхус Конвенциянын 2-блогу-чечимдерди кабыл алууда коомчулуктун катышуусу боюнча КР РЭЦЦА жетекчиси  Сейткасымов М. «Орхус Конвенциянын алкагында туруктуу өнүгүүгө жетишүү боюнча процесстерге жарандык коомду тартууда РЭЦЦА ээлеген орду» темасына презентациясын жасады.

Үчүнчү  блок боюнча –  курчап турган чөйрөнү коргоо маселелеринде сот адилеттүүлүгүнө жетүү боюнча, «Укук жана бизнес өнүгүү Фонду» Коомдук  Фондусун укуктук  эксперти-  Болотбаева В. сөз сүйлөдү.

Ар бир сөз сүйлөп чыккан өкүлдөр өздөрүнүн уюмдарынын жүргүзгөн иш аракеттери тууралуу айтып беришти жана  презентацияланган  темалар боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө кеңири маалыматты беришти. Тегерек  столдун ишинин аягында сунуштар айтылды жана  докладдын долбооруна бир нече өзгөртүүлөр киргизилди.

Ошондой эле, докладдын долбоорун  терең окуп чыгуунун зарылдыгы жөнүндө катышуучулар тарабынан ойлор айтылды.

ОКУП ОШОНДОЙ ЭЛЕ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *