Кыргызстанда УДАС сүйлөшүү процесси башталды.

2015-жылы, орточо глобалдык температураны 2 градуска чейин өсүүсүн кармоо үчүн, өлкөлөрдү бириктирген Париж макулдашуусуна, Кыргызстан 2019-жылы кошулган.

«Улуттук деңгээлде аныкталуучу салым» (УДАС) — бул, Макулдашуун негизинде, ар бир өлкө, өз милдеттеринин алкагында, ишке ашыручу аракеттер жазылган стратегиялык документ.

ОКУП ОШОНДОЙ ЭЛЕ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *