ИШ ЧАРАЛАР ЖАНА КЫЗМАТТАШТЫК

БАШ СӨЗ ОРДУНА ПУБЛИКАЦИЯНЫН ДАТАСЫ
«Парижден Бишкекке чейин: Кыргызстан климаттык өнүгүү деңгээлинин  жолунда»  деп аталган жогорку деңгээлдеги  конференция 03.10.16
«Борбордук Азиядагы уран калдыктары менен байланышкан, көйгөйлөрдү чечүүдө кызыкдар болгон тараптарды тартуу» долбоорунун алкагында өткөрүлгөн жолугушуулар жөнүндө маалымат. 07.06.17
Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн климаттын өзгөрүүсү жана региондогу экологиялык коопсуздук маселелери боюнча регионалдык жолугушуу 27.03.17
Кыргызстандагы Орхус Борборлорунун  Тажикстандагы регионалдык тренингде  катышуусу 12.10.16
Экологиялык журналистика регионалдык Фестивалынын жыйынтыгын чыгаруу 19.10.15
Казахстандын Орхус Борборлорунун жыл сайын өткөрүлгөн жолугушуусу жөнүндө маалымат 07.01.15
Түштүк-Чыгыш Европа, Түштүк Кавказ жана Борбордук Азиядагы Орхус Борборлорунун жетекчилеринин жолугушуусу 06.03.15