Курчап турган чойрону коргоо багытында долбоорлорду иштеп чыгуу.

2020-жылдын 21-октябрында Ош шаарында “Курчап турган чойрону коргоо  багытында долбоорлорду иштеп чыгуу” тренинги болуп өттү. Тренинг Ош шаарындагы Орхус борбору тарабынан Ош шаарынын мэриясынын алдындагы Жаштар иштери боюнча комитети жана Экотехинспекциянын Ош шаары боюнча Региондор аралык башкармалыгы менен биргеликте уюштурулду. Ага Экологиялык клубдун мүчөлөрү, Экотехинспекциянын Ош шаары боюнча Региондор аралык башкармалыктарынын инспекторлору,шаардагы жогорку окуу жайларынын окутуучулары жана студенттери катышты.

Тренинг учурунда эксперт томонку  багыттаррга терен токтолуп отту:

  1. Кыргыз Республикасында Курчап турган чойронунун абалы.
  2. Кыргызстандын экологиялык койгойлору.
  3. Эл аралык уюмдар жана  айлана чойро багытындагы  донорлор.
  4. Глобалдык Экологиялык Фонддун Кичи Гранттар Программамасы.
  5. “Авлетим капчыгайына маралдарды реинтродукциялоо”, “Биологиялык коп турдуктуулукту сактоо,Батыш Тянь Шань, Мурас-наследие” долбоорлорун иштеп чыгуу.

Тренинг интерактивдуу  багытта журуп,долбоорлорду иштеп чыгууда  кездешуучу кыйынчылыктарга токтолуп,суроолор талкууланды.Тренингдин катышуучулары эксперт Г.Соронкуловго жана Орхус борборунастуденттер учун Кыргызстандын айлан чойро суроолору боюнча ачык сабактарды отуп берууну суранышты.

ОКУП ОШОНДОЙ ЭЛЕ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *