Талас шаарында тегерек стол өттүү.

30-май  Талас шаарында «Актуалдуу экологиялык маселелер жана көйгөйлөр: мамлекеттин органдардын жана коомчулуктун катышуусунун маанилүүлүгү жана калктын маалыматтуулугу» тегерек стол өттү. Ушул тегеррек столдо Талас аймактык башкарлагынын өкүлдөр, Талас университетинин адистер, «Бейөкмөт Талас облусунун Альянс» Ассоциациянын мүчөлөр, көз карандысыз экологиялык жана жарандык коом катышты. Бул Тегерек столду Талас КООРТ, TV «NEXT TV» жана «Талас-Турмуш» газеттинен корреспонтентер катышты.

Тегерек столдун максаттар – коомчулуктун кеңири катмарынын, бардык кызыктар тараптардын жана максаттуу аудиториялырдын маалымдарлыгын, ошондой эле курчап турган чөйрөнү коргоо маселелеринде мааламаттык өнөктүктөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу азыркы күндө приоритеттүү багыттардын бири болуп калууда.


Жалпы таанылган пикирлерге ылайык, адам бакубаттуулугунун негизи катарында жаратылышты коргоо маселелеринде жалпы жана атайын билим деңгээлинин төмөндөшү жандуу жаратылышка карата жалган түшүнуктөрдү, кайдыгер жана бүлүнтүүчүлүк аракеттерди, коомдун экологиялык проблемаларга карата пассивдүүлүгын жаратат, ММКлар аркылуу экологиялык маалыматты жайылтуу,  мамлекеттк органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү уюмдар жана жаматтар тартылуу жолу менен региондордо экологиялык маалыматка жеткиликтүүлүктү камсыздоо.

Айлана-чөйрөнү коргоо маселелери боюнча сын-пикирлер жана сунуштар бир катар өкмөттүк эмес уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү беришти. Өзгөчө көңүл топтоо жана калдыктарын сактоо көйгөйлөрү (пластик пакеттерде жана желим бөтөлкөлөргө) бурулду.


Ушул проблеманы болсо мектепте окуп жүргөн балдардан башташ керек. Ошого,  мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен мектептерде экологиялык изилдөөлөрдү ишке ашырат сунуштады. Бул максат үчүн сунушту райондук башкармалыгына кат жиберип, аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу сунуш кылынган.

ОКУП ОШОНДОЙ ЭЛЕ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *